Zwrot

Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu, polecamy kontakt drogą telefoniczną lub mailową:

Dawid Wróblewski

534 233 566

d.wroblewski@airtel.com.pl


W przeciągu 14 dni od otrzymania dostawy, możesz odstąpić od umowy przy użyciu formularza, którego wzór zamieszczamy poniżej, wysyłając go na email d.wroblewski@airtel.com.pl. W przeciągu kolejnych 14 dni musisz wtedy wysłać do nas otrzymane produkt/y na adres wskazany w formularzu. Koszty wysyłki pokrywasz samodzielnie. Do przesyłki dołącz proszę podpisany wydruk wypełnionego formularza. Po otrzymaniu przesyłki, w ciągu max 14 dni, dokonamy zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki był użyty przy zakupie.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AdresatSklep internetowy beenode.pl
Airtel Systems Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 11
41-708 Ruda Śląska

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Numer zamówienia
Data zawarcia umowy (zakupu)
Data odbioru
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data odstąpienia od umowy

(*) Niepotrzebne skreślić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów