Zwrot

Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu, polecamy kontakt droga telefoniczną:

Dawid Wróblewski

534 233 566


Ponadto, oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat

Sklep internetowy beenode.pl

Airtel Systems Sp. z o.o.

41-708 Ruda Śląska

Tel: +48 32 323 16 16

Email: biuro@airtel.com.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów